Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawem Rodzinnym możemy nazwać stosunki miedzy osobami spokrewnionymi zarówno...

Prawo rodzinne

Jeżeli realnie myślimy o rozwodzie ze swoim małżonkiem warto zwrócić się o pomo...

Czym jest prawo rodzinne? Pojęcia, podział, zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków...

Prawo drogowe

Jak zdać egzamin na prawo jazdy?

Prawo do kierowania pojazdem silnikowym uzyskuje się po pom...

Prawo jazdy - kategorie, egzamin

Prawo jazdy jest dokumentem, który uprawnia jego właściciel...

Prawo jazdy kategorii B - podstawowe informacje

W XXI wieku prawo jazdy to podstawowy dokument, który więk...

Prawo gospodarcze

Spółka cywilna - jej istota, umowa, odpowiedzialności

Istota spółki cywilnej została określona w art. 860-875 Kod...

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Dla odpowiedzialności karnej przedsiębiorców nie ma znaczen...

Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest obok władzy wykonawczej i ustawodawczej trzecią władzą powołaną w celu rozstrzygania sporów w państwie. Na wymiar sprawiedliwości składa się przede wszystkim rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych.

Sprawa cywilna dotyczy najczęściej dóbr majątkowych, sporu między osobami o wydanie, zapłatę czy ochronę dóbr osobistych. Sprawy cywilne są rozstrzygane w trybie procesowym bądź w trybie nieprocesowym. Sprawa karna powstaje na skutek popełnienia przestępstwa.

Więcej…

Czym jest prawoZastanawiając się, czym jest prawo, zapewne pierwszym skojarzeniem będą skodyfikowane normy, za których złamanie grozi konkretna kara. Po chwili pojawia się drugie skojarzenie - zależne od indywidualnego systemu wartości i wiary - np. przykazania Dekalogu, ogólnie obowiązujące zasady życia w społeczeństwie, które nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w kodeksach.

Same akty prawne, których zbiory i obwarowania karami mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie społeczne, często u swych źródeł mają właśnie te niepisane, oczywiste normy postępowania.

Więcej…

Klasyfikacja aktów prawnych

Akt prawny to stworzony przez ściśle określony organ państwowy rezultat prawny czyli jest to swego rodzaju działanie państwa w wyniku określonej sytuacji jaka zaistniała.

Jeżeli natomiast chodzi o podział aktów wyróżniamy : akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz akty normatywne wewnętrznie obowiązujące.

Więcej…
Prawo, akty prawne - Projekt TNA
Czym jest prawo rodzinne? Pojęcia, podział, zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinnePrawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje, wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego. Są one ujęte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Więcej…
 
Czym jest prawo karne? Pojęcia, podział, funkcje, źródła prawa

Prawo karnePrawo karne to zbiór przepisów, jasno definiujących czyny zabronione a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Prawo karne charakteryzuje równość co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi.

Podział prawa karnego

Prawo karne można podzielić na kilka metod, według kryteriów przedmiotu, zasady zastosowania i wagi zabronionych czynów.

Więcej…
 
Czym jest prawo medyczne? Pojęcia, zasady, kontrola

Prawo medycznePrawo medyczne, to zespół norm prawnych, które jasno określają prawa i obowiązki zarówno NFZ, jak też poszczególnych lekarzy czy też ich pacjentów. W skład prawa medycznego wchodzą zagadnienia z innych działów prawnych, jak na przykład z prawa cywilnego i administracyjnego.

Więcej…
 

Prawo pracy

Podstawowe cechy umowy zlecenia

Umowy zlecenia są zaliczane do tzw. umów cywilnoprawnych, w...

Gwarancje wynikające z umowy o pracę

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia...

Państwowa Inspekcja Pracy i jej zadania

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który ma przestrze...

Związki zawodowe w Polsce - zadania, prawa

Polskie prawo daje pracownikom możliwość zrzeszania się i t...

Prawo karne

Czym jest prawo karne? Pojęcia, podział, funkcje, źródła prawa

Prawo karne to zbiór przepisów, jasno definiujących czyny zabronione a także ko...

Prawo karne - sens kary

W metodach walki o prawo i porządek w państwie kluczową rolę odgrywa kara za ws...

Wiktymologia - rola ofiary w genezie przestępstwa

Badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa zajmuje się dziedzina kryminologii...

Copyright ©  tna2010.pl