Prawo rodzinne

Separacja i jej skutki w polskim prawie rodzinnym

W polskim systemie prawnym w prawie rodzinnym obowiązuje od grudnia 1999 roku. ...

Rodzina

W życiu człowieka spotykamy się z wieloma wartościami. Jedne opisywane są w ...

Przyczyny przemocy domowej

Może mieć formę przemocy fizycznej, może polegać również na psychicznym znęcani...

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawem Rodzinnym możemy nazwać stosunki miedzy osobami spokrewnionymi zarówno...

Prawo gospodarcze

Spółki prawa handlowego

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek prawa handlowego. K...

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.

W myśl przepisów, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialno...

PrawoSpisanie testamentu jest czynnością prawną, która umożliwia dysponowanie swoim majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z wolą spadkodawcy. Brak testamentu niesie za sobą ryzyko dziedziczenia ustawowego, co dla spadkobierców może oznaczać wiele komplikacji.

Polskie prawo przewiduje, że dokonanie tej czynności może mieć kilka form. Testament można spisać własnoręcznie, bez zachowania formy notarialnej, jednak należy pamiętać, że taki dokument można w bardzo łatwy sposób podważyć, lub zakwestionować. Taki dokument musi być napisany odręcznie, wraz z datą i podpisem. Niedopuszczalne jest spisanie testamentu w formie komputerowej, czy na maszynie.

Więcej…

PrawoJuż na wstępie należy zaznaczyć, że czym innym jest zrzeczenie się dziedziczenia, a czym innym jest odrzucenie spadku. Zrzeczenia się dziedziczenia możemy dokonać za życia spadkodawcy. Następuje to na drodze porozumienia, którego skutkiem jest podpisanie umowy pomiędzy spadkodawcą, a spadkobiercą. Umowę taka sporządza się u notariusza. W takim wypadku udziały w spadku osoby, która zrzekała się dziedziczenia, przypadają pozostałym spadkobiercom.

Więcej…

PrawoTestament spisany w formie aktu notarialnego, czyli tzw. "testament notarialny" jest jedną z najbardziej pewnych form testamentu. Jednak, gdy spadkobiercy mają obiekcje co do jego treści, a nawet samej formy, mogą wystąpić o podważenie takiego testamentu. Jednak w praktyce jest to nie łatwe.

Więcej…
Prawo, akty prawne - Projekt TNA
Adwokat, prokurator, sędzia - prawa i obowiązki

Zawód prawnika, wraz ze wszystkim specjalizacjami, które są z nim kojarzone to zarówno cały szereg obowiązków, jak i uprawnień. Wiele z zawodów prawniczych to zawody tak zwanego zaufania publicznego. Niektórzy z aplikantów prawniczych w swojej dalszej pracy chronieni są specjalnymi przepisami, inni nawet immunitetem.

Prestiż zawodu prawnika oraz szeroki zakres wiedzy i doświadczenia, które trzeba zdobyć powodują, iż są to zazwyczaj zawody dobrze płatne. Nie dziwi zatem fakt, iż kierunek studiów jakim jest prawo, należy do jednych z obecnie niezwykle popularnych. Wśród tych najpopularniejszych zawodów prawniczych wymienić można między innymi adwokata, prokuratora oraz sędziego.

Więcej…
 
Prawnicy - adwokat, radca, notariusz, prokurator, sędzia - przegląd zawodów

Prawo jest zbiorem przepisów, który określa normy i dyrektywy postępowania ustalane na mocy ustaw i przepisów w obrębie danego państwa. Poza przepisami prawa danego państwa istnieje także dodatkowo prawo międzynarodowe, które określa zasady o normy prawne pomiędzy poszczególnymi krajami oraz normuje stosunki między nimi.

Istnieją także przepisy prawne regulujące życie społeczeństw w obrębie różnego rodzaju układów międzynarodowych oraz wspólnot - przykładem może być Unia Europejska, której prawodawstwo ma znaczenie w życiu społeczeństw krajów do niej należących. Polska jest także krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Więcej…
 
Co warto wiedzieć o zawodach prawniczych?

Prawnicy kojarzony są głównie z adwokatami oraz notariuszami. To z nimi bowiem mają najczęściej do czynienia zwykli obywatele w życiu codziennym. Tacy prawnicy, jak prokurator lub sędzia wchodzą w grę dopiero w sprawach sądowych, z którymi nie każdy ma przecież do czynienia. Czym zajmują się jednak konkretni prawnicy? Co warto wiedzieć na temat ich uprawnień? Oto kilka ciekawostek na temat zawodów prawniczych.

Więcej…
 

Prawo pracy

Urlop zaległy

Urlop zaległy to urlop, którego pracownik nie wykorzystał w...

Kiedy jest czas, aby złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy?

Dziś nie jest łatwo dostać pracę. A jeszcze trudniej jest d...

Dyscyplina pracy

Dyscyplina pracy jak sugeruje nazwa ma na celu wdrożenie pr...

Urlop wypoczynkowy

Zatrudnienie na etacie nie sprowadza się jedynie do wykonyw...

Prawo karne

Prawo karne - sens kary

W metodach walki o prawo i porządek w państwie kluczową rolę odgrywa kara za ws...

Wiktymologia - rola ofiary w genezie przestępstwa

Badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa zajmuje się dziedzina kryminologii...

Recydywa i jej przyczyny

Recydywą nazywamy sytuację, gdy osoba, która odbyła karę pozbawienia wolności ...

Copyright ©  tna2010.pl