Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawem Rodzinnym możemy nazwać stosunki miedzy osobami spokrewnionymi zarówno...

Prawo rodzinne

Jeżeli realnie myślimy o rozwodzie ze swoim małżonkiem warto zwrócić się o pomo...

Separacja i jej skutki w polskim prawie rodzinnym

W polskim systemie prawnym w prawie rodzinnym obowiązuje od grudnia 1999 roku. ...

Prawo drogowe

Jak zdać egzamin na prawo jazdy?

Prawo do kierowania pojazdem silnikowym uzyskuje się po pom...

Prawo jazdy - kategorie, egzamin

Prawo jazdy jest dokumentem, który uprawnia jego właściciel...

Prawo jazdy kategorii B - podstawowe informacje

W XXI wieku prawo jazdy to podstawowy dokument, który więk...

Prawo gospodarcze

Czym jest spółka?

Spółka jest to znany rodzaj podmiotu gospodarczego, który p...

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.

W myśl przepisów, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialno...

Zawód prawnika, wraz ze wszystkim specjalizacjami, które są z nim kojarzone to zarówno cały szereg obowiązków, jak i uprawnień. Wiele z zawodów prawniczych to zawody tak zwanego zaufania publicznego. Niektórzy z aplikantów prawniczych w swojej dalszej pracy chronieni są specjalnymi przepisami, inni nawet immunitetem.

Prestiż zawodu prawnika oraz szeroki zakres wiedzy i doświadczenia, które trzeba zdobyć powodują, iż są to zazwyczaj zawody dobrze płatne. Nie dziwi zatem fakt, iż kierunek studiów jakim jest prawo, należy do jednych z obecnie niezwykle popularnych. Wśród tych najpopularniejszych zawodów prawniczych wymienić można między innymi adwokata, prokuratora oraz sędziego.

Więcej…

Prawo medycznePrawo medyczne, to zespół norm prawnych, które jasno określają prawa i obowiązki zarówno NFZ, jak też poszczególnych lekarzy czy też ich pacjentów. W skład prawa medycznego wchodzą zagadnienia z innych działów prawnych, jak na przykład z prawa cywilnego i administracyjnego.

Więcej…

Prawo i związane z nim ustawy, kodeksy i tym podobne to ogromny zakres wiedzy, którą posiąść można na studiach prawniczych. Dzięki ich ukończeniu można dokonać specjalizacji w jednym z licznych zawodów związanych z prawem właśnie. Czym się one charakteryzują? Co należy zrobić, by zostać na przykład sędzią, adwokatem lub radcą prawnym? Z jakimi obowiązkami i uprawnieniami można się wówczas liczyć? I w końcu - na jakie zarobki można liczyć? Odpowiedzi na te i inny pytanie odnaleźć można poniżej.

Więcej…
Prawo, akty prawne - Projekt TNA
Czym jest prawo medyczne? Pojęcia, zasady, kontrola

Prawo medycznePrawo medyczne, to zespół norm prawnych, które jasno określają prawa i obowiązki zarówno NFZ, jak też poszczególnych lekarzy czy też ich pacjentów. W skład prawa medycznego wchodzą zagadnienia z innych działów prawnych, jak na przykład z prawa cywilnego i administracyjnego.

Więcej…
 
Prawa obywatela Unii Europejskiej

Obywatelem Unii Europejskiej określa się osobę zamieszkującą lub mającą swoją siedzibę na terytorium któregoś z państw członkowskich.

Taka osoba może korzystać z pełni praw UE. Prawo obywatela Unii Europejskiej obejmuje:

Więcej…
 
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
 

Prawo pracy

Podstawowe cechy umowy zlecenia

Umowy zlecenia są zaliczane do tzw. umów cywilnoprawnych, w...

Gwarancje wynikające z umowy o pracę

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia...

Kiedy jest czas, aby złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy?

Dziś nie jest łatwo dostać pracę. A jeszcze trudniej jest d...

Związki zawodowe w Polsce - zadania, prawa

Polskie prawo daje pracownikom możliwość zrzeszania się i t...

Prawo karne

Przestępczość wśród dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież często czują się bezkarnie i dopuszczają się szeregu wykrocze...

Copyright ©  tna2010.pl