Źródła prawa Unii Europejskiej

Baza wiedzy

Źródła prawaDziałalność Unii europejskiej staje się coraz powszechniejsza w życiu Polaków i innych krajów członkowskich, dlatego warto przybliżyć jakie są źródła prawa Unii europejskiej. Podstawowymi źródłami Unii Europejskiej są:

  • Prawo pierwotne jest to prawo stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego i wynika ono z traktatów założycielskich takich jak np. Traktat o UE czy Traktat z Maastricht. Regulują one politykę Unii europejskiej oraz określają zasady i podział kompetencji.
  • Prawo wtórne ( pochodne ) w przeciwieństwie do prawa pierwotnego prawo wtórne jest stanowione przez instytucje Unii europejskiej na podstawie prawa pierwotnego. Prawo to można podzielić na akty jednostronne i umowne.

Akty jednostronne

  • dyrektywy,
  • decyzje,
  • zlecenia,
  • opinie,
  • komunikaty

Akty umowne

  • umowy międzynarodowe zawarte między UE, a krajami lub organizacjami
  • umowy między państwami Unii europejskiej
  • umowy zawarte między instytucjami UE

Prawo pierwotne jak i prawo wtórne są podstawowymi źródłami prawa ( najważniejsze jest prawo pierwotne ) są jeszcze jednak źródła pomocnicze.
Źródła prawa pomocniczego Unii europejskiej poza orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości obejmują prawo międzynarodowe i ogólne zasady prawa. Te źródła są o tyle istotne, że pomagają uzupełnić luki w prawie.

Kiedy do adwokata, a kiedy do notariusza po poradę?

AdwokatZdarzyć się może, że potrzebna nam będzie pomoc prawnika, ale sami nie do końca będziemy wiedzieć, do kogo tak naprawdę udać się po poradę prawną. Bo czy

Pracownicy wakacyjni

Praca wakacyjnaOkres wakacji zawsze był, jest i będzie okresem spowolnienia rozwoju firm. Wtedy to spada ilość zamówień, spadają obroty no i produkcja, gd